fbpx

בישום ואווירה

נר | grace

85
אזל במלאי!

נר | palo santo

85

נר | santal

85

נר | Frankincense

175

נר | Leather

175
אזל במלאי!

מבשם לבית | breathe

118

מבשם לבית | grace

118

מבשם לבית | cedar & oud

118

מבשם לבית | pause

118

שמן ארומטי | Pur Lin

80
אזל במלאי!

מפיץ ריח | Pur Lin

150
אזל במלאי!

מפיץ ריח | Pur Lin

230
אזל במלאי!

מפיץ ריח | Pur Lin

220

מפיץ ריח | Pur Lin

260
אזל במלאי!

נר | Pur Lin

160

מילוי נר | Pur Lin

115
אזל במלאי!

נר | Pur Lin

229
אזל במלאי!

קטורת | Pur Lin

59

מילוי נר L | Pur Lin

200
אזל במלאי!

נר L | Pur Lin

280

מבער | מפיץ ריח

290

מפיץ ריח | white crane

375

ספריי | hasu

59

קטורת | matsu

65

נר | Ylang-Ylang

229

שמן ארומטי | 3 set

180
אזל במלאי!

שמן ארומטי | 3 set

180
אזל במלאי!

שמן ארומטי | 3 set

180
אזל במלאי!

מפיץ ריח | Cashmere wood&Amber

230
אזל במלאי!

מפיץ ריח | Wild cedar

145
אזל במלאי!

בושם לבית | Orange & Green tea

115
אזל במלאי!

בושם לבית | wild ceder

115

מילוי נר | wild ceder

95

מפיץ מקלות | Orange & Green tea

215
אזל במלאי!

מפיץ מקלות | Orange & Green tea

145
אזל במלאי!

מפיץ מקלות | Wild cedar

145
אזל במלאי!

מפיץ מקלות | wild ceder

215
אזל במלאי!

נר | Orange & Green tea

119

נר | Wild cedar

119

שמן | Orange & Green tea

80

שמן | wild ceder

80
אזל במלאי!

מפיץ ריח | Blooming tea

150

מילוי נר | Rouge Cassis

119
אזל במלאי!

בושם לבית | Rouge Cassis

140

מפיץ מקלות | Rouge Cassis

150

שמן ארומטי | Rouge Cassis

80
אזל במלאי!

מפיץ מקלות | Rouge Cassis

230

נר | Rouge Cassis

160
אזל במלאי!

נר | Rouge Cassis

229
אזל במלאי!

מפיץ מקלות | Rouge Cassis

240

מפיץ מקלות | Sous l'Olivier

150

מפיץ מקלות | Sous l'Olivier

230
אזל במלאי!

קטורת | Sous l'Olivier

59
אזל במלאי!

מפיץ ריח | Iris Cachemire

240

מפיץ ריח | Iris Cachemire

230

מפיץ ריח | Iris Cachemire

150
אזל במלאי!

נר | Iris Cachemire

160
אזל במלאי!

נר | Iris Cachemire

229
אזל במלאי!

קטורת | Iris Cachemire

59

שמן ארומטי | Iris Cachemire

80

נר ארומטי | almond

128

נר ארומטי | Grape

128

נר ארומטי | lavender-thyme

128

נר ארומטי | cotton

69

נר ארומטי | linen

69

נר ארומטי | silk

69

נר ארומטי | wool

69

מפיץ ריח | dark amber

130165

מפיץ ריח | wood & tonka

130165

מפיץ ריח יוקרתי | white tea

130165

citronella 006

50

מפיץ ריח | nobel red

315
אזל במלאי!

מפיץ מקלות | Ylang-Ylang

150

מפיץ ריח | Terre d'agrumes

150

מפיץ ריח | Terre d'agrumes

230
אזל במלאי!

שמן ארומטי | Terre d'agrumes

80
אזל במלאי!

נר | Terre d'agrumes

160
אזל במלאי!

קטורת | Terre d'agrumes

59

שמן ארומטי | Figue noire

80
אזל במלאי!

בושם לבית | Figue noire

140

מילוי נר | Figue noire

119
אזל במלאי!

נר | Figue noire

239
אזל במלאי!

נר | Figue noire

160

מפיץ ריח | Figue noire

240

מפיץ ריח | Figue noire

150

מפיץ ריח | Figue noire

230
אזל במלאי!

קטורת | Figue noire

59

שמן ארומטי | Ylang-Ylang

80

שמן ארומטי | Reve blanc

80
אזל במלאי!

בושם לבית | Reve blanc

140

מפיץ ריח | Reve blanc

150

מפיץ ריח | Reve blanc

240

מפיץ ריח | Reve blanc

230

מילוי נר | Reve blanc

119
אזל במלאי!

נר | Reve blanc

160
אזל במלאי!

נר | Reve blanc

229

cat incense burner

200

rabbit | incense burner

200

קטורת | Reve blanc

98

קטורת | Teck & Tonka

98

קטורת | Terre d'agrumes

98

קטורת | Reve blanc

59

שמן ארומטי | Esprit de the

80
אזל במלאי!

בושם לבית | 'Esprit de the

140
אזל במלאי!

שמן ארומטי | Amber

80
אזל במלאי!

בושם לבית | Amber

95
אזל במלאי!

בושם לבית | Amber

165

מפיץ מקלות | Amber

150

מפיץ מקלות | Amber

230
אזל במלאי!

שמן ארומטי | Cedre

80
אזל במלאי!

בושם לבית | Ceder

140
אזל במלאי!

מפיץ מקלות | Ceder

230

מפיץ מקלות | Ceder

240
אזל במלאי!

מפיץ מקלות | Ceder

150
אזל במלאי!

vacuum powder | Ceder

80
אזל במלאי!

מילוי נר | Ceder

119
אזל במלאי!

נר | Ceder

160
אזל במלאי!

נר | Ceder

280

מילוי נר | Ceder

200
אזל במלאי!

נר מפיץ ריח | Ceder

229

שמן ארומטי | neroli

80
אזל במלאי!

מחזיק קטורת | rosewood

110
אזל במלאי!

קטורת | Ceder

59
אזל במלאי!

בושם לבית | neroli

140
אזל במלאי!

קטורת | neroli

59
אזל במלאי!

מפיץ מקלות | Neroli

240

מפיץ מקלות | Neroli

150
אזל במלאי!

נר מפיץ ריח | Neroli

160
אזל במלאי!

נר מפיץ ריח | Neroli

239

מפיץ ריח | Neroli

230

מפיץ מקלות | orchidee blanche

150

שמן ארומטי | orchidee blanche

80

מפיץ מקלות | orchidee blanche

230

שמן ארומטי | Teck & Tonka

80
אזל במלאי!

בושם לבית | Teck & Tonka

140

מפיץ מקלות | Teck & Tonka

150
אזל במלאי!

מפיץ מקלות | Teck & Tonka

230
אזל במלאי!

מפיץ מקלות | Teck & Tonka

220
אזל במלאי!

מפיץ מקלות | Teck & Tonka

240

נר | Teck&Tonka

160
אזל במלאי!

נר | Teck&Tonka

239
אזל במלאי!

נר | Teck&Tonka |

280

מילוי נר | Teck&Tonka

119

L מילוי נר | Teck&Tonka

200
אזל במלאי!

קטורת | Teck&Tonka

59

כיסוי עץ דקורטיבי לנר

40
אזל במלאי!

מבשם | Cèdre

40
אזל במלאי!

מבשם | Cèdre

40

מקלות למפיץ ריח | טבעי

30

מקלות למפיץ ריח | שחור

30