fbpx

בובות קוקשי / יפן

 • Creative Kokeshi
 • Sakurai Kokeshi
 • Vintage Kokeshi
 • אזל במלאי!

  קוקשי | Mannojo

  570
  אזל במלאי!

  קוקשי | Kenzaburo

  570
  אזל במלאי!

  קוקשי | mini ejiko

  150
  אזל במלאי!

  קוקשי | mini classic

  135
  אזל במלאי!

  קוקשי | Hagoromo

  260 180
  אזל במלאי!

  קוקשי | Codama Hagoromo

  98 68
  אזל במלאי!

  קוקשי | Codama Kaguya

  98 68
  אזל במלאי!

  קוקשי | mini nemariko

  135
  אזל במלאי!

  קוקשי | Codama Classic

  118
  אזל במלאי!

  קוקשי | Greeting Kokeshi

  118
  אזל במלאי!

  קוקשי | Naruko red

  350
  אזל במלאי!

  זוג קוקשי וינטג |

  490
  אזל במלאי!

  קוקשי וינטג |

  290
  אזל במלאי!

  זוג קוקשי וינטג |

  195
  אזל במלאי!

  בובת וינטג |

  335
  אזל במלאי!

  קוקשי | Mannojo sumi

  680
  אזל במלאי!

  קוקשי | Naruko kido

  350
  אזל במלאי!

  קוקשי | Iwazo

  680
  אזל במלאי!

  קוקשי וינטג |

  245
  אזל במלאי!

  קוקשי | Naruko red

  350
  אזל במלאי!

  קוקשי | Naruko sumi

  350
  אזל במלאי!

  קוקשי | Greeting Kokeshi

  80

  זוג בובת וינטג |

  570
  אזל במלאי!

  קוקשי | Nemariko sumi

  450
  אזל במלאי!

  קוקשי | Nemariko

  450
  אזל במלאי!

  קוקשי | שובב

  225

  בובת קוקשי |

  325

  בובת קוקשי |

  325

  בובת קוקשי |

  325

  בובת קוקשי |

  340

  בובת קוקשי |

  260

  בובת קוקשי |

  260

  בובת קוקשי |

  260

  בובת קוקשי |

  325

  בובת קוקשי |

  265
  אזל במלאי!

  בובת קוקשי |

  340

  בובת קוקשי |

  560

  בובת קוקשי |

  450

  בובת קוקשי |

  195

  בובת קוקשי | חורף

  250

  בובת קוקשי | קיץ

  250

  בובת קוקשי | סתיו

  250

  בובת קוקשי | אושר

  250

  בובת קוקשי | אושר

  250

  בובת קוקשי |

  250

  בובת קוקשי | אושר קטנה

  190

  בובת קוקשי | אושר קטנה

  190

  בובת קוקשי | שן הארי

  190
  אזל במלאי!

  בובת קוקשי | שלג

  190

  בובת קוקשי יפנית ילד פסטיבל

  335

  בובת קוקשי יפנית ילדת פסטיבל

  335
  אזל במלאי!

  דרומה קטנה | Daruma kokeshi

  175
  אזל במלאי!

  דרומה קטנה | Daruma kokeshi

  175
  אזל במלאי!

  בובת קוקשי

  890

  בובת קוקשי

  890
  אזל במלאי!

  בובת דרומה | Daruma kokeshi

  360

  קוקשי | memories

  260

  קוקשי | memories

  260

  בובת קוקשי | אמא

  545

  בובת קוקשי | anticipating spring

  220

  בובת קוקשי יפנית | Jizoh

  220
  אזל במלאי!

  בובת קוקשי | ילד ושפירית

  240

  בובת קוקשי |

  160

  בובת קוקשי |

  215

  בובת קוקשי | bud

  250

  בובת קוקשי יפנית

  260

  בובת קוקשי | סמוראי

  250

  בובת קוקשי | סמוראי צעיר

  250

  בובת קוקשי | שזיף ורוד

  250

  בובת קוקשי יפנית

  250

  בובת קוקשי | safflower

  250

  בובת קוקשי יפנית | מחשבה

  315

  בובת קוקשי | גינת פרחים

  330

  בובת קוקשי יפנית |

  420
  אזל במלאי!

  בובת קוקשי יפנית |

  465

  בובת קוקשי יפנית |

  465

  בובת קוקשי יפנית | שמשיה

  385

  בובת קוקשי יפנית | fuji

  320
  אזל במלאי!

  בובת קוקשי |

  320 230

  בובת קוקשי יפנית | snow

  320
  אזל במלאי!

  בובת קוקשי יפנית | maiko

  320

  בובת קוקשי יפנית | קמיליה

  260

  בובת קוקשי יפנית |

  280

  בובת קוקשי יפנית |

  280

  בובת קוקשי יפנית | קוקיות

  280
  אזל במלאי!

  בובת קוקשי יפנית |

  240

  בובת קוקשי יפנית |

  320

  בובת קוקשי | שזיף קטנה

  240

  בובת קוקשי | שזיף קטנה

  240

  בובת קוקשי |

  1,350

  בובת קוקשי | שלכת דובדבן L

  495

  בובת קוקשי | שלכת מייפל L

  495
  אזל במלאי!

  בובת קוקשי | שלכת דובדבן

  320

  בובת קוקשי | שלכת מייפל

  320
  אזל במלאי!

  בובת קוקשי |

  1,250

  בובת קוקשי | קציר

  1,200
  אזל במלאי!

  זוג קוקשי | growing old together

  515

  זוג קוקשי קטנות | Best friends

  390

  בובת קוקשי |

  750

  בובת קוקשי |

  1,190

  בובת קוקשי |

  595

  בובת קוקשי |

  240
  אזל במלאי!

  בובת קוקשי | צבעי האביב

  320

  בובת קוקשי |

  540

  בובת קוקשי | שזיף שחור XL

  1,250

  בובת קוקשי |

  670
  אזל במלאי!

  בובת קוקשי | אריכות ימים

  830

  בובת קוקשי | זוג עגורים L

  830

  בובת קוקשי | פרח האושר

  1,250

  בובת קוקשי |

  1,350
  אזל במלאי!

  בובת קוקשי | זוג עגורים XL

  1,300

  בובת קוקשי | קמיליה XL

  1,300

  בובת קוקשי | שזיף אדום

  565

  בובת קוקשי | שזיף כחול

  565

  בובת קוקשי |

  1,350

  בובת קוקשי |

  1,350

  בובת קוקשי | שזיף גדולה

  1,350

  בובת קוקשי |

  690

  בובת קוקשי |

  1,865

  בובת קוקשי |

  2,250

  בובת קוקשי |

  1,390

  בובת קוקשי |

  1,550

  בובת קוקשי |

  1,400

  בובת קוקשי |

  1,400
  אזל במלאי!

  בובת קוקשי |

  2,250
  אזל במלאי!

  בובת קוקשי | קמיליה L

  850
  אזל במלאי!

  בובת קוקשי | עץ קמיליה XL

  1,350
  נגישות