fbpx

JAPANESE CLOTH

Furoshiki 70 |

90

Furoshiki 70 |

90

Furoshiki 70 |

90

Furoshiki 70 | Hare tsutsumi

90

מגבת | 34/80 ס"מ

118

מגבת | 60/120 ס"מ

198

Furoshiki 50 | Kiwi

65
אזל במלאי!

Furoshiki 50 | Plum

65
אזל במלאי!

Furoshiki 50 | Hemp

65

Furoshiki 105 | Yama

225
אזל במלאי!

Furoshiki 70 | Plum Navy

90

Fuku COCHAE 48 | Mt. Fuji

68

Furoshiki 48 | Camellia Red

65

furoshiki 50 | Japanese Apricot

68

furoshiki 50 | JCrane Turquoise

68

furoshiki 50 | Peony Blue

68

furoshiki 100 | Apricot

225

furoshiki 100 | Apricot

225

furoshiki 100 | Chrysanthemum Red

225

furoshiki 100 | Peony Orange

225

Furoshiki 48 | Cherry Tree

70

Furoshiki 48 | Chrysanthemum

70

Furoshiki 48 | Pine

70

Furoshiki 48 | Pine

70

Furoshiki 104 | Apricot

240

Furoshiki 104 | Chrysanthemum

240

Furoshiki 100 | gray linen

315

Furoshiki 104 | Pine

240
אזל במלאי!

Furoshiki 90 | Camellia D.gray

175

Furoshiki 90 | Camellia gray

175
אזל במלאי!

Furoshiki 90 | Camellia Russet

175

Furoshiki L | Ishi

225

Furoshiki  Bag Rings (Handles)

45

Furoshiki Patchin | walnut

190

Furoshiki 150 | Bird and Flower

315

Furoshiki 150 | Chrysanthemum

270

Furoshiki 150 | Hana Red

270

Furoshiki 150 | mustard Flower

315

tenugui

110
אזל במלאי!

tenugui

110