fbpx

furoshiki

אזל במלאי!

handkerchief | furoshiki58

65
אזל במלאי!

tenugui | fuku neko

65

tenugui | fuku neko

65
אזל במלאי!

tenugui | fuku neko

65

tenugui | kuniyoshi

65

handkerchief | furoshiki 50 | neko

65

Furoshiki 70 |

90

Furoshiki 70 |

90

Furoshiki 70 |

90

Furoshiki 70 | Hare tsutsumi

90

Contour | Furoshiki

260

Furoshiki 50 | Kiwi

65
אזל במלאי!

Furoshiki 50 | Plum

65
אזל במלאי!

90 Profile | Furoshiki

260

Furoshiki 105 | Yama

225
אזל במלאי!

MiW Furoshiki | Playing

240

Dots Red | Furoshiki

260

Hida Express | Furoshiki

Dots Black | Furoshiki

260
אזל במלאי!

Folded Paper" | Furoshiki"

260

Fuku COCHAE 48 | Mt. Fuji

68
אזל במלאי!

Furoshiki 48 | Camellia Red

65
אזל במלאי!

furoshiki 50 | Japanese Apricot

68
אזל במלאי!

furoshiki 50 | JCrane Turquoise

68
אזל במלאי!

furoshiki 50 | Peony Blue

68

furoshiki 100 | Apricot

225

furoshiki 100 | Apricot

225

furoshiki 100 | Chrysanthemum Red

225

furoshiki 100 | Peony Orange

225
אזל במלאי!

Furoshiki 48 | Cherry Tree

70

Furoshiki 48 | Chrysanthemum

70

Furoshiki 48 | Pine

70

Furoshiki 48 | Pine

70
אזל במלאי!

Furoshiki 104 | Apricot

240

Furoshiki 104 | Chrysanthemum

240

Furoshiki 100 | gray linen

315
אזל במלאי!

Furoshiki 104 | Pine

240
אזל במלאי!

Furoshiki 90 | Camellia gray

175
אזל במלאי!

Furoshiki 90 | Camellia Russet

175

Furoshiki L | Ishi

225

Furoshiki  Bag Rings (Handles)

45

Furoshiki Patchin | walnut

190

Furoshiki104 | Koala Yellow

230
אזל במלאי!

Furoshiki 104 | Sea Otter

230

Angles | Furoshiki

260

Furoshiki 50 | ינשוף

68

Furoshiki 50 | דב צהוב

68

Furoshiki 50 | לויתן כחול

68

50 Furoshiki | חתול

68

Furoshiki45 | Cats & Birds Green

50
אזל במלאי!

Furoshiki70 | Cats & Birds Green

90

Furoshiki70 |

135

Furoshiki104 | alligator

230
אזל במלאי!

Furoshiki104 | whale

230
אזל במלאי!

Furoshiki104 | bear

230

Furoshiki104 | gorilla

230
אזל במלאי!

Furoshiki 150 | Bird and Flower

315
אזל במלאי!

Furoshiki 150 | Chrysanthemum

270
אזל במלאי!

Furoshiki 150 | Hana Red

270

Furoshiki 150 | mustard Flower

315