fbpx

furoshiki

handkerchief | furoshiki58

65

handkerchief | furoshiki58 | birds

65

handkerchief | furoshiki58 | daruma

65

handkerchief | furoshiki58 | Goldfish

65

handkerchief | furoshiki58 | sumo

65

tenugui | fuku neko

65

tenugui | fuku neko

65

tenugui | fuku neko

65

tenugui | kuniyoshi

65

handkerchief | furoshiki 50 | neko

65

Furoshiki 70 |

90

Furoshiki 70 |

90

Furoshiki 70 |

90

Furoshiki 70 | Hare tsutsumi

90
אזל במלאי!

Tokyo sakura | Furoshiki

185

Contour | Furoshiki

260
אזל במלאי!

Mountain Blossom night | Furoshiki

260

Furoshiki 50 | Kiwi

65

Furoshiki 50 | Plum

65

Furoshiki 50 | Hemp

65
אזל במלאי!

Furoshiki 50 | Onion

65

90 Profile | Furoshiki

260

Furoshiki 105 | Yama

225
אזל במלאי!

MiW Furoshiki | Herons

240
אזל במלאי!

MiW Furoshiki | Playing

240

Dots Red | Furoshiki

260

Hida Express | Furoshiki

Dots Black | Furoshiki

260

Folded Paper" | Furoshiki"

260
אזל במלאי!

Mountain Blossom Day | Furoshiki

260
אזל במלאי!

Furoshiki 100 | double side

295

Furoshiki 70 | Plum Navy

90
אזל במלאי!

Furoshiki 50 | Boar family

80
אזל במלאי!

Fuku COCHAE 48 | Daruma

68

Fuku COCHAE 48 | Mt. Fuji

68

Furoshiki 48 | Camellia Red

65

furoshiki 50 | Japanese Apricot

68

furoshiki 50 | JCrane Turquoise

68

furoshiki 50 | Peony Blue

68

furoshiki 100 | Apricot

225

furoshiki 100 | Apricot

225

furoshiki 100 | Chrysanthemum Red

225

furoshiki 100 | Peony Orange

225

Furoshiki 48 | Ukiyo-e Cats

65

Furoshiki 48 | Cherry Tree

70

Furoshiki 48 | Chrysanthemum

70

Furoshiki 48 | Pine

70

Furoshiki 48 | Pine

70

Furoshiki 104 | Apricot

240
אזל במלאי!

Furoshiki 104 | Chrysanthemum

240

Furoshiki 104 | Chrysanthemum

240

Furoshiki 100 | gray linen

315
אזל במלאי!

Furoshiki 100 | organic-circle

315
אזל במלאי!

Furoshiki 100 | organic-circle

315
אזל במלאי!

Furoshiki 100 | Tokolo

290

Furoshiki 104 | Pine

240

Furoshiki 90 | Camellia D.gray

175

Furoshiki 90 | Camellia gray

175

Furoshiki 90 | Camellia Russet

175

Furoshiki L | Ishi

225

Furoshiki  Bag Rings (Handles)

45
אזל במלאי!

Furoshiki Patchin | oak 

190

Furoshiki Patchin | walnut

190

Furoshiki104 | Koala Yellow

230

Furoshiki 104 | Sea Otter

230

Angles | Furoshiki

260

Furoshiki 50 | ינשוף

68

Furoshiki 50 | דב צהוב

68

Furoshiki 50 | לויתן כחול

68

Furoshiki 50 | גורילה צהוב

68

50 Furoshiki | חתול

68

Furoshiki45 | Cats & Birds Green

50

Furoshiki70 | Cats & Birds Green

90

Furoshiki70 | צופית צהוב

90

Furoshiki70 | צופית

90

Furoshiki70 |

135

Furoshiki104 | alligator

230

Furoshiki104 | whale

230

Furoshiki104 | bear

230

Furoshiki104 | gorilla

230

Furoshiki 150 | Bird and Flower

315

Furoshiki 150 | Chrysanthemum

270

Furoshiki 150 | Hana Red

270

Furoshiki 150 | mustard Flower

315