כלי לתכשיט

צלחת בית | פורצלן

175

קערית קטנה | פורצלן

65

צלוחית פורצלן | דב כחול

120

צלחת ידי זהב | פורצלן

225

קערית קטנה | פורצלן

65
נגישות