fbpx

מפיץ מקלות

אזל במלאי!

מפיץ ריח | Pur Lin

150
אזל במלאי!

מפיץ ריח | Pur Lin

230

מפיץ ריח | white crane

375
אזל במלאי!

מפיץ ריח | Wild cedar

145

מפיץ מקלות | Orange & Green tea

215
אזל במלאי!

מפיץ מקלות | Orange & Green tea

145
אזל במלאי!

מפיץ מקלות | Wild cedar

145
אזל במלאי!

מפיץ מקלות | wild ceder

215
אזל במלאי!

בושם לבית | Rouge Cassis

140
אזל במלאי!

מפיץ מקלות | Rouge Cassis

230

מפיץ מקלות | Sous l'Olivier

150

מפיץ מקלות | Sous l'Olivier

230
אזל במלאי!

קטורת | Sous l'Olivier

59
אזל במלאי!

מפיץ ריח | Iris Cachemire

240

מפיץ ריח | Iris Cachemire

230

מפיץ ריח | Iris Cachemire

150
אזל במלאי!

נר | Iris Cachemire

160
אזל במלאי!

נר | Iris Cachemire

229
אזל במלאי!

קטורת | Iris Cachemire

59

מפיץ ריח | dark amber

130165

מפיץ ריח | wood & tonka

130165

מפיץ ריח יוקרתי | white tea

130165

מפיץ ריח | nobel red

315
אזל במלאי!

מפיץ מקלות | Ylang-Ylang

150

מפיץ ריח | Terre d'agrumes

150

מפיץ ריח | Terre d'agrumes

230

מפיץ ריח | Figue noire

240

מפיץ ריח | Figue noire

150

מפיץ ריח | Figue noire

230

מפיץ ריח | Reve blanc

150

מפיץ ריח | Reve blanc

240

מפיץ ריח | Reve blanc

230
אזל במלאי!

מפיץ מקלות | Esprit de the

230

מפיץ מקלות | Esprit de the

150

מפיץ מקלות | Esprit de the

240

מפיץ מקלות | Amber

150

מפיץ מקלות | Amber

230
אזל במלאי!

מפיץ מקלות | Neroli

240

מפיץ מקלות | Neroli

150

מפיץ ריח | Neroli

230

מפיץ מקלות | orchidee blanche

150

מפיץ מקלות | orchidee blanche

230

מפיץ מקלות | Teck & Tonka

150
אזל במלאי!

מפיץ מקלות | Teck & Tonka

230
אזל במלאי!

מפיץ מקלות | Teck & Tonka

220
אזל במלאי!

מפיץ מקלות | Teck & Tonka

240

מקלות למפיץ ריח | טבעי

30

מקלות למפיץ ריח | שחור

30