כלי לתכשיט

קערית קטנה | פורצלן

55

קערית קטנה | פורצלן

55

צלוחית פורצלן | מנדריל

130

צלוחית פורצלן | דב כחול

130

צלוחית פורצלן | דב ירוק

190
נגישות